Czy potrzebne jest ubezpieczenie od szkód z działalności?

Tak. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych przez świadczoną działalność  chroni nas przed skutkami nieumyślnie spowodowanych szkód przez nas i naszych pracowników, które mogą być bardzo kosztowne. Niektóre firmy przed nawiązaniem z nami współpracy wymagają takiego ubezpieczenia od firmy sprzątającej. Na szczęście nie jest to wysoki koszt. Ubezpieczenie można wykupić już za 100 zł rocznie.