Jak odbywa się nawiązanie współpracy?

Nawiązanie współpracy odbywa się wg następującego planu:

  1. Informacje udzielone drogą e-mailową i telefonicznie
  2. Przesłanie drogą e-mailową wzoru umowy franchisingowej do wstępnego zapoznania się z jej treścią.
  3. Spotkanie i podpisanie umowy.
  4. Przekazanie pakietu informacyjnego (Podręcznik Operacyjny Franchisingobiorcy)
  5. Szkolenie wstępne (punkt 4 i 5 można połączyć)
  6. Uruchomienie podstrony internetowej miasta, uruchomienie firmowej poczty e-mail
  7. Tworzenie biura, rekrutacja personelu, kampania reklamowa
  8. Obsługa pierwszych klientów