Jaki jest koszt franczyzy „My Sprzątniemy”?

Koszty można podzielić na 3 rodzaje:

  • Opłaty na rzecz Centrali firmy
  • Opłaty na Ogólnopolski Fundusz Reklamowy
  • Koszty wynikające z założenia i prowadzenia działalności

Opłaty na rzecz Centrali firmy obejmują:

  • Jednorazową opłatę za przystąpienie do sieci
  • Opłatę miesięczną

Wysokość opłaty jednorazowej i opłat miesięcznych jest zależna od wielkości obszaru, na jaki została udzielona licencja. Podstawą do obliczenia wielkości obszaru jest liczba ludności.

W dalszych odpowiedziach znajdą Państwo informacje jak obliczyć swoje opłaty.