Jakie stałe koszty generuje typowy oddział?

Czasami warto mieć obraz tego jakie wydatki należy brać pod uwagę. Dla franczyzobiorcy stałymi kosztami są między innymi:

 • wynagrodzenia pracowników
 • reklama
 • opłata miesięczna dla Centrali
 • podatki i składki na ubezpieczenia społeczne
 • najem lokalu
 • księgowość
 • zakup materiałów firmowych
 • zakup sprzętu do sprzątania
 • zakup środków czystości
 • komputer, drukarka, papier
 • Internet, telefon
 • ubezpieczenie działalności