Na jak długo zawierana jest umowa?

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z okresem minimalnym 12 miesięcy. Po tym okresie obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia liczony od następnego miesiąca po dniu złożenia wypowiedzenia.