Czy formalnie będę waszym pracownikiem?

Nie. Formalnie obie strony są przedsiębiorcami, których łączy umowa o współpracy w formie umowy franchisingowej. Zobowiązują się Państwo jednak do poszanowania treści umowy między innymi w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie ze standardami sieci i przestrzegania zakazu konkurencji po rozwiązaniu umowy.