Czy po zakończeniu współpracy opłata wstępna jest zwracana?

Nie. Opłata wstępna nie jest kaucją i nie podlega zwrotowi po rozwiązaniu umowy.