Czy umowę klient zawiera ze mną czy z Centralą firmy?

Umowa z klientem na świadczenie usług zawierana jest pomiędzy klientem a państwa firmą – nie z Centralą sieci. Z tego wynika też to, że za usługi Klient płaci Państwu a nie centrali.