Franczyza

 
Zbuduj dochodowe przedsiębiorstwo w oparciu o sprawdzone wzorce marki „My sprzątniemy”!

Oferujemy Państwu unikalną możliwość stworzenia dochodowej firmy w swoim miejscu zamieszkania w oparciu o Umowę franchisingową w oparciu o którą otrzymają Państwo całą wiedzę niezbędną do otwarcia i prowadzenia firmy sprzątającej według standardów sieci „My sprzątniemy”. Taki sposób budowania przedsiębiorstwa pozwoli Państwu na unikniecie wielu błędów często popełnianych przez osoby bez doświadczenia w prowadzeniu działalności w danej branży i umożliwi łatwiejsze dotarcie do potencjianlnych klientów dzięki wypracowanemu przez sieć sposobu promocji i reklamy. Państwa przedsiębiorstwo będzie widoczne na naszej stronie internetowej oraz otrzymają Państwo prawo do posługiwania się logotypem „My sprzątniemy” oraz bazą firmowych druków, materiałów szkoleniowych i „Podręcznika Operacyjnego Franczyzobiorcy My sprzątniemy”.

zdjecie_punktuOdział „My sprzątniemy” najlepiej sprawdza się w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców. Potencjalny franczyzobiorca musi prowadzić (lub założyć) własną działalność gospodarczą oraz dysponować kapitałem niezbędnym do uruchomienia oddziału. Aby poznać listę wolnych miast, w których nie ma jeszcze oddziału „My sprzątniemy” prosimy kliknąć tutaj >>>

Inne informacje na temat franczyzy marki „My sprzątniemy” dostępne są w menu po lewej stronie.

Baza wiedzy o franczyzie „My Sprzątniemy” – Pytania i odpowiedzi
Kliknij na pytanie aby rozwinąć odpowiedź.

Co oferujecie w ramach Franczyzy „My Sprzątniemy”?

Dołączając do naszej sieci otrzymają Państwo:

 • ogół praw do marki i koncepcji „My Sprzątniemy”;
 • możliwość posługiwania się naszym znakiem firmowym;
 • pełną wyłączność na danym terenie;
 • szkolenie i wdrożenie do systemu firmy;
 • podręcznik operacyjny zawierający wszystkie procedury;
 • kompleksową pomoc w uruchomieniu oddziału, prowadzeniu kampanii reklamowych i budowaniu wizerunku marki;
 • wzory dokumentów firmowych;
 • gotowe rozwiązania księgowe;
 • stałe wsparcie oraz opiekę centrali na każdym etapie współpracy;
 • bezpłatny dostęp do wszelkich projektów graficznych oraz nowych rozwiązań wdrażanych w sieci;
 • miejsce na wysoko wypozycjonowanej stronie mysprzatniemy.pl;
 • indywidualny adres strony miasta (mysprzatniemy.pl/miasto);
 • możliwość uczestnictwa w spotkaniach ogólnopolskich oraz warsztatach szkoleniowych;
 • udział w ogólnopolskich kampaniach reklamowych

Dlaczego franczyza a nie działalność samodzielna?

Działanie w sieci podnosi wiarygodność firmy na rynku, pozwala na wymianę doświadczeń różnych przedsiębiorców – pomimo wykonywania tego samego rodzaju działalności nie jesteśmy dla siebie konkurencją, pozwala uniknąć wielu kosztownych błędów, pozwala dzielić zyski z tej samej reklamy ogólnopolskiej, nabywać materiały reklamowe po niższych cenach dzięki dzielenie tego samego dużego nakładu pomiędzy wiele oddziałów. Sensowne jest także przekształcenie firmy działającej lokalnie w oddział sieci gdyż pozwoli dotrzeć do większej liczby klientów. To taka sama relacja jak MacDonald’s i kiosk z Hamburgerami „U Pana Tadzia” – ten drugi, nawet jeśli zrobi lepsze kanapki, przegra z siecią.

Co z konkurencją?

Proszę się nie bać konkurencji. Gdy my startowaliśmy innych firm było wiele. Mamy wiele atutów i usługi jakie oferujemy zawsze przyciągają wielu klientów. To jest trochę specyficzny rynek usług, dość łaskawy dla nowych firm i jest w nim dużo miejsca dla nowej firmy – szczególnie takiej, która oferuje usługi sprzątania biur i mieszkań a nie tylko wielkich obiektów. Profesjonalna podejście, umowa i inne elementy przekonują ludzi aby wybierać właśnie nas a nie przypadkowe osoby do sprzątania, za którymi nie stoi ogólnopolska sieć.

Czy kupicie mi sprzęt, samochód, środki czystości …?

Niestety, nie. Ponieważ charakter franczyzy polega na tym, że Państwo prowadzą przedsiębiorstwo we własnym imieniu w oparciu o nasze wzorce, to co dotyczy Państwa firmy jest zakupowane przez franczyzobiorcę. Zyskują Państwo za to niezależność i pewność, że jeśli spełniane są warunki umowy, nikt nie może Państwu odebrać praw do udzielonej licencją marki. Są Państwo zatem właścicielem własnego oddziału i to co dotyczy jego funkcjonowania: pracownicy, lokalne wydatki na reklamę, księgowość, decydowanie o cenach i wynagrodzeniach zależą od Państwa.
Na każdym etapie oferujemy pomoc i doradztwo, ponieważ zależy nam aby wasz oddział był dochodowy, bo to buduje naszą markę.

Jaki jest koszt franczyzy „My Sprzątniemy”?

Koszty można podzielić na 3 rodzaje:

 • Opłaty na rzecz Centrali firmy
 • Opłaty na Ogólnopolski Fundusz Reklamowy
 • Koszty wynikające z założenia i prowadzenia działalności

Opłaty na rzecz Centrali firmy obejmują:

 • Jednorazową opłatę za przystąpienie do sieci
 • Opłatę miesięczną

Wysokość opłaty jednorazowej i opłat miesięcznych jest zależna od wielkości obszaru, na jaki została udzielona licencja. Podstawą do obliczenia wielkości obszaru jest liczba ludności.

W dalszych odpowiedziach znajdą Państwo informacje jak obliczyć swoje opłaty.

Czym jest Ogólnopolski Fundusz Reklamowy?

Opłata na Fundusz reklamowy jest przeznaczona na ogólnopolską reklamę a franczyzobiorcy wspólnie decydują o przeznaczeniu tych środków. Celem funduszu jest wspólne budowanie siły marki „My Sprzątniemy” a z reklamy korzystają wszyscy właściciele oddziałów. Środki te mogą być wydane tylko na reklamę o charakterze ogólnopolskim a nie lokalnym. Może to być np. reklama w ogólnopolskiej gazecie, portalu internetowym itp. Decyzje o wybraniu konkretnej formy będą podejmowane we wspólnym głosowaniu na spotkaniach.

Ile wynosi opłata wstępna za przystąpienie do sieci?

W ramach opłaty za przystąpienie do sieci, franchisingobiorca otrzymuje licencję na dany obszar, którym najczęściej jest konkretne miasto, powiat itp.

Wysokość opłaty można wyliczyć według poniższego wzoru matematycznego:

Liczba ludności x 0,015  (Minimum: 1 000 zł)

(Liczba ludności uzyskiwana jest ze strony wikipedia.pl)

Kilka przykładów:

1. Miasto Poznań

Liczba ludności: 550742 (Dane z wikipedia.pl)

Opłata wstępna:
550742 x 0,015 = 8 261,13 zł

2. Miasto: Tarnowskie Góry

Liczba ludności: 61000 (Dane z wikipedia.pl)

Opłata wstępna:
61000 x 0,015 = 915 zł ale minimalna to 1 000 zł zatem opłata wyniesie 1 000 zł.

(Do wszystkich kwot należy doliczyć 23% podatku VAT)

Czy pomagacie zdobyć pierwszych klientów?

Tak. Na szkoleniu wstępnym określamy wspólnie strategię dla oddziału a potem wdrażamy działania marketingowe przede wszystkim poprzez reklamę w Internecie, która z naszych doświadczeń, działa najszybciej. Zdobycie pierwszych klientów zwykle nie sprawia wielkich trudności. Ważne jest aby ci pierwsi klienci zostali właściwie obsłużeni bo jeśli będą zadowoleni,  być może zostaną stałymi klientami na regularne usługi.

Ile wynosi opłata miesięczna?

Wysokość opłaty miesięcznej można wyliczyć według poniższego wzoru matematycznego:

Liczba ludności x 0,0012 (Minimum: 250 zł)

(Liczba ludności uzyskiwana jest ze strony wikipedia.pl)

Kilka przykładów:

1. Miasto Poznań

Liczba ludności: 550742 (Dane z wikipedia.pl)

Opłata miesięczna:

550742 x 0,0012 = 660,89

2. Miasto: Tarnowskie Góry

Liczba ludności: 61000 (Dane z wikipedia.pl)

Opłata miesięczna:

61000 x 0,0012 = 73,20 ale minimalna to 250 zł

(Do wszystkich kwot należy doliczyć 23% podatku VAT)

Czy macie jakieś wymagania do franczyzobiorcy?

Nie mamy szczególnych wymagań dla franczyzobiorcy – szukamy ludzi, którzy są gotowi stać się odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami, są chętni aby rozwijać się i uczyć się nowych rzeczy i którzy będą prowadzić oddział „My Sprzątniemy” zgodnie ze standardami sieci. Po doświadczeniach, nie chcemy nawiązywać współpracy z osobami, które mają egzekucję prawną długów z powodu poprzedniej działalności.

Czy pomagacie w uruchomieniu oddziału?

Tak, nasza pomoc polega przede wszystkim na:

 • doradztwie w zakresie założenia działalności gospodarczej
 • przekazaniu wiedzy o tym jak należy prowadzić oddział
 • pomocy przy nakreśleniu strategii marketingowej
 • wdrożeniu działań marketingowych
 • doradztwie w zakresie lokalu, pracowników, cen usług i innych ważnych kwestii
 • zapewnieniu materiałów firmowych, druków i innych niezbędnych pomocy
 • doradztwie w zakresie sprzętu i środków czystości

Jaka jest treść umowy franchisingowej?

Umowa franchisingowa reguluje „zasady korzystania z rzeczy i praw marki „My Sprzątniemy”. Najważniejsze treści umowy stanowią:

 1. Franchisingobiorca wyraża gotowość do korzystania z koncepcji Franchisingodawcy oraz potwierdza, że znane są mu istotne elementy tej koncepcji
 2. Umowa definiuje na czym polega koncepcja Franchisingodawcy
 3. Przedmiot franchisingu
 4. Obowiązki Franchisingodawcy i Franchisingobiorcy
 5. Umowa opisuje prawa kontrolne Franchisingodawcy
 6. Określenie wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji oraz opłat miesięcznych a także składek na Ogólnopolski Fundusz Reklamowy
 7. Informacja o konieczności ubezpieczenia prowadzonej działalności
 8. Odpowiedzialność Franchisingodawcy
 9. Klauzula zachowania poufności
 10. Zakaz konkurencji i działalności dodatkowej
 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Franchisingobiorcę
 12. Czas trwania umowy i tryb jej wypowiedzenia
 13. Rozwiązanie umowy w trybie bez wypowiedzenia
 14. Skutki zakończenia umowy między stronami
 15. Postanowienia końcowe

Na jak długo zawierana jest umowa?

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z okresem minimalnym 12 miesięcy. Po tym okresie obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia liczony od następnego miesiąca po dniu złożenia wypowiedzenia.

Czy w umowie jest zapis o zakazie konkurencji?

Tak. Zakaz konkurencji dotyczy działalności o tym samym charakterze oraz terenie na który została udzielona licencja. Zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu, przez okres 12 miesięcy Franczyzobiorca nie może wykonywać działalności konkurencyjnej. W zamian za to, gwarantujemy Państwu wyłączność na terenie, na jaki wykupili Państwo licencję – w okresie trwania umowy na tym terenie nie powstanie nasz oddział świadczący usługi konkurencyjne wobec Państwa oddziału.

Czy muszę mieć lokal do tej działalności?

Jeśli chodzi o biuro, głównym jego celem jest spotykanie się z pracownikami / kandydatami do pracy. Obsługa klienta zwykle odbywa się drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną oraz z dojazdem do klienta. W początkowej fazie nowego oddziału w małym mieście można funkcjonować bez biura, chociaż trzeba mieć miejsce na spotkania czy przechowywanie sprzętu i środków czystości.

Czy zapewniacie jakieś szkolenie?

Każdy nowy franczyzobiorca skorzysta ze szkolenia wstępnego. Szkolenia odbywają się  w naszym biurze w Szczecinie i mają charakter spotkania indywidualnego.

Czy pomagacie w reklamie?

Tak. W zakresie pomocy w reklamie mogą Państwo liczyć na:

 • możliwość korzystania z profesjonalnych projektów graficzny, gotowych druków, ulotek, plakatów itp.
 • możliwość wykonania indywidualnych projektów graficznych
 • udział w ogólnopolskiej reklamie sieci
 • usługę pozycjonowania w internecie
 • stałe doradztwo
 • czerpanie z doświadczeń innych oddziałów sieci

Co z pracownikami?

Pracownicy, to kluczowy element w naszej działalności – zdaniem niektórych, najważniejszy i najtrudniejszy. Należy znaleźć odpowiednich ludzi do pracy i stworzyć z nich zgrany zespół, co czasem zajmuje trochę czasu. Także w tej kwestii doradzimy Państwu jak najlepiej do tego podejść i na co zwrócić uwagę. W kwestii zatrudnienia stosujemy różne formy prawne w zależności od indywidualnej sytuacji, np. umowa-zlecenie jeśli praca ma charakter dorywczy.

Co ze sprzętem i środkami czystości?

Jeśli decydujemy się tylko na tzw. sprzątanie niespecjalistyczne,nie wiąże się to z zakupem  specjalnie drogiego sprzętu. Na start wystarczy kilka odkurzaczy, (ewentualnie szorowarka do większych powierzchni itd.) Potrzeba też wiadra, mopy i inne drobne akcesoria. Jeśli chodzi o środki czystości, zaopatrujemy się w lokalnych profesjonalnych hurtowniach. Sami nie prowadzimy sprzedaży sprzętu i środków czystości ale możemy pomóc w znalezieniu dobrej firmy niedaleko Państwa siedziby.

Jakie usługi będę świadczyć?

Usługi wchodzące w skład naszej działalności obejmuję przede wszystkim:

 • sprzątanie mieszkań prywatnych i domów
 • sprzątanie biur i firm, hal, magazynów

Dodatkowe możliwe usługi to:

 • opieka nad zielenią
 • sprzątanie grobów
 • sprzątanie klatek schodowych i wspólnot mieszkaniowych
 • pranie dywanów

Jak odbywa się nawiązanie współpracy?

Nawiązanie współpracy odbywa się wg następującego planu:

 1. Informacje udzielone drogą e-mailową i telefonicznie
 2. Przesłanie drogą e-mailową wzoru umowy franchisingowej do wstępnego zapoznania się z jej treścią.
 3. Spotkanie i podpisanie umowy.
 4. Przekazanie pakietu informacyjnego (Podręcznik Operacyjny Franchisingobiorcy)
 5. Szkolenie wstępne (punkt 4 i 5 można połączyć)
 6. Uruchomienie podstrony internetowej miasta, uruchomienie firmowej poczty e-mail
 7. Tworzenie biura, rekrutacja personelu, kampania reklamowa
 8. Obsługa pierwszych klientów

Czy uruchomicie oddział za mnie?

Nie. Przy otwieraniu oddziału udzielamy pomocy, jednak do franczyzobiorcy należą:

 • udział w szkoleniu wstępnym – na szkoleniu może być obecny pracownik lub współpracownik
 • rekrutacja personelu
 • reklama lokalna kanałami standardowymi – ogłoszenia, plakaty i inne
 • wyszukanie i adaptacja lokalu
 • zakup sprzętu i środków czystości

To, co zrobimy za Państwa obejmuje między innymi:

 • przeszkolenie wstępne i przekazanie wiedzy
 • odpowiedzi na zapytania, wątpliwości i inne
 • przygotowanie indywidualnej strategii marketingowej
 • realizacja reklamy lokalnej w internecie w formie pozycjonowania i kampanii ADWORDS

 

Jakie stałe koszty generuje typowy oddział?

Czasami warto mieć obraz tego jakie wydatki należy brać pod uwagę. Dla franczyzobiorcy stałymi kosztami są między innymi:

 • wynagrodzenia pracowników
 • reklama
 • opłata miesięczna dla Centrali
 • podatki i składki na ubezpieczenia społeczne
 • najem lokalu
 • księgowość
 • zakup materiałów firmowych
 • zakup sprzętu do sprzątania
 • zakup środków czystości
 • komputer, drukarka, papier
 • Internet, telefon
 • ubezpieczenie działalności

Czy potrzebny jest samochód?

Raczej tak. Samochód w firmie sprzątającej może służyć między innymi do dowożenia drobnego sprzęty i środków czystości na miejsce zlecenia, dowozu pracowników i dojazdu na wyceny. Trudno sobie wyobrazić dojazd autobusem z odkurzaczem, wiadrem i innym sprzętem.

Czy potrzebne jest ubezpieczenie od szkód z działalności?

Tak. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych przez świadczoną działalność  chroni nas przed skutkami nieumyślnie spowodowanych szkód przez nas i naszych pracowników, które mogą być bardzo kosztowne. Niektóre firmy przed nawiązaniem z nami współpracy wymagają takiego ubezpieczenia od firmy sprzątającej. Na szczęście nie jest to wysoki koszt. Ubezpieczenie można wykupić już za 100 zł rocznie.

Co to są materiały firmowe?

Współczesna firma należąca do sieci nie może istnieć bez logotypu i innych form kreowania wizerunku tak aby marka stała się rozpoznawalna i pozytywnie postrzegana przez klientów. Jednym z elementów kreowania wizerunku a tym samym efektu profesjonalizmu oraz ułatwiania franczyzobiorcy reklamy lokalnej, nasza sieć produkuje materiały reklamowe do których należą między innymi:

 • teczki firmowe (najczęściej wykorzystywane do umowy dla Klienta)
 • ulotki reklamowe
 • plakaty
 • inne formy takie jak koszulki, kubki itd.

Dzięki temu, że produkujemy te materiały w większych ilościach możemy oferować je Państwu w bardzo korzystnych cenach zapewniając jednocześnie standard w ich wykonaniu – wyglądałyby różnie gdyby każdy franczyzobiorca sam zlecał ich wykonanie lokalnej firmie.

Czy muszę zamawiać określoną ilość materiałów firmowych?

Nie. Materiały firmowe są mocno zalecane przez sieć ale nie wymagamy zamawiania określonych ilości. Wymagamy jednak aby każdy klient otrzymał materiały na powitanie takie jak np. teczka do umów. Materiały można zamawiać według potrzeb.

Czy mogę utracić prawo do oddziału?

Jeśli franczyzobiorca wywiązuje się z warunków umowy w zakresie płatności i przestrzegania standardów sieci oddziału nie można utracić. Umowa franchisingowa zapewnia bezpieczeństwo i chroni obie strony przed różnymi problemami.

Czy ten biznes się opłaca?

Tak. Firma sprzątająca może przynosić przyzwoity dochód jeśli właściwie się do niej zabierzemy. Rozwinięcie działalności pozwala zdobyć wielu stałych klientów co zapewnia przedsiębiorcy stabilny dochód.

Kiedy pojawią się pierwsi Klienci?

Po uruchomieniu reklamy w Internecie i innych dostępnych środkach pierwsi klienci zwykle pojawiają się po kilku dniach.

Czym różni się prowadzenie oddziału we franczyzie od działalności samodzielnej?

Działanie w sieci podnosi wiarygodność firmy na rynku, pozwala na wymianę doświadczeń różnych przedsiębiorców – pomimo wykonywania tego samego rodzaju działalności nie jesteśmy dla siebie konkurencją, pozwala uniknąć wielu kosztownych błędów, pozwala dzielić zyski z tej samej reklamy ogólnopolskiej, nabywać materiały reklamowe po niższych cenach dzięki dzielenie tego samego dużego nakładu pomiędzy wiele oddziałów. Sensowne jest także  przekształcenie firmy działającej lokalnie w oddział sieci gdyż pozwoli dotrzeć do większej liczby klientów. To taka sama relacja jak MacDonald’s i kiosk z Hamburgerami „U Pana Tadzia” – ten drugi, nawet jeśli zrobi lepsze kanapki, przegra z siecią.

Czy mój oddział może oferować usługi, które do tej pory nie były oferowane przez sieć?

Tak. Jeśli chcą Państwo świadczyć nowe usługi, których do tej pory nie oferowała nasza sieć, jesteśmy w stanie dodać stosowne opisy na stronie internetowej i włączyć je na do naszej oferty. Wystarczy nas o tym poinformować.

Czy muszę mieć jakieś pozwolenia, licencje itp.?

Sprzątanie niespecjalistyczne, którym głównie się zajmujemy nie wymaga specjalnych licencji czy pozwoleń. Mogą być one konieczne jeśli chcemy np. oferować prace na dużych wysokościach.

Jak długo trwa uruchomienie oddziału?

Dość szybko. W zasadzie w ciągu kilku dni można rozpocząć chociaż czasem trochę czasu może zająć znalezienie biura, osób do pracy itd. Wszystko odbywa się w tempie na jakie pozwala Państwa czas i możliwości.

Czy po zakończeniu współpracy opłata wstępna jest zwracana?

Nie. Opłata wstępna nie jest kaucją i nie podlega zwrotowi po rozwiązaniu umowy.

Czy formalnie będę waszym pracownikiem?

Nie. Formalnie obie strony są przedsiębiorcami, których łączy umowa o współpracy w formie umowy franchisingowej. Zobowiązują się Państwo jednak do poszanowania treści umowy między innymi w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie ze standardami sieci i przestrzegania zakazu konkurencji po rozwiązaniu umowy.

Jaką formę prawną powinna mieć moja firma?

Najczęściej wybieraną formą prawną jest Działalność Gospodarcza rejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (adres: www.ceidg.gov.pl). Można też prowadzić oddział w ramach spółki osobowej a nawet kapitałowej, jednak forma prawna, wybór rodzaju opodatkowania i składki ZUS zależą od wielu czynników takich jak np. dodatkowe inne zatrudnienie przedsiębiorcy, wielkość przedsięwzięcia i wielu innych.

Polecamy korzystanie w biura rachunkowego a jeśli czują się Państwo na siłach, można prowadzić księgowość samodzielnie, najlepiej przy wsparciu tzw. księgowości internetowej, w której większość działań jest zautomatyzowana.

Polecamy serwis: ifirma, z którego sami korzystamy. Zachęcamy do rejestracji przez nasz link referencyjny: www.ifirma.pl

Jakie są kody PKD do tej działalności?

Aby świadczyć usługi w ramach naszej sieci, przy rejestracji działalności gospodarczej potrzebują Państwo następujące kody PKD:
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie

Czy pomagacie zdobyć fundusze unijne na działalność?

Nie – nie zajmujemy się doradztwem w zakresie funduszy unijnych, czy z Urzędu Pracy. Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje w zakresie możliwości pozyskania funduszy do prowadzenia działalności muszą Państwo zwrócić się do odpowiednich instytucji. Działania te wychodzą poza ramy naszej działalności i nawet nie próbujemy stać się ekspertami od prawa unijnego itp.  Fundusze takie mogą być dobrym sposobem na rozwinięcie przedsiębiorstwa i mimo wszystko zachęcamy aby po nie sięgać jeśli jest to możliwe.

Czy umowę klient zawiera ze mną czy z Centralą firmy?

Umowa z klientem na świadczenie usług zawierana jest pomiędzy klientem a państwa firmą – nie z Centralą sieci. Z tego wynika też to, że za usługi Klient płaci Państwu a nie centrali.

Ilu potrzebuję pracowników?

Liczba zatrudnianych osób zależy od wielu rzeczy i należy pamiętać, że:
– nie każdy pracownik ma u nas cały etat
– nieraz wiele zleceń może być o tej samej godzinie
Dlatego,  często potrzeba większą liczbę pracowników na określone godziny.

Co to są informacje niejawne?

Franczyzobiorca sieci „My Sprzątniemy” otrzyma od nas całą wiedzę jaką posiadamy na temat świadczonych usług a większość tych informacji ujawniana jest dopiero po podpisaniu umowy franchisingowej. Wszelkie szczegóły naszej wiedzy umożliwiającej prowadzenie dochodowego przedsiębiorstwa w oparciu o nasze wzorce należą do informacji niejawnych nie są przekazywane przed rozpoczęciem współpracy. Dlatego też nie możemy szczegółowo odpowiedzieć na wiele pytań jakie Państwo zadają przed podpisaniem z nami umowy. Przekazujemy natomiast istotne elementy koncepcji przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach koncepcji naszej sieci. Po nawiązaniu współpracy także franczyzobiorcę obowiązuje tajemnica odnośnie informacji niejawnych.

Ile zarobię na zleceniu?

To zależy od wartości zlecenia i prowizji czyli różnicy między tym , co zapłaci klient a tym co wypłacimy pracownikowi. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż każde zlecenie ma inny charakter i okoliczności.

Jeśli masz inne pytanie zadaj je poprzez formularz kontaktowy.